Result pages: 
Well04

Well04: Wellcom A8

ข้อมูลตัวเครื่อง (Spec) จอแสดงผล TFT-LCD 16 ล้านสี ระบบสัมผัส - ความละเอียด (ไม่ระบุ) พิกเซล กว้าง 2.8 นิ้ว ระบบปฎิบัติการ (OS, CPU) ระบบปฎิบัติการ : Android เวอร์ชั่น 2.2 Froyo หน่วยประมวลผล : (ไม่ระบุ) - ความเร็ว : (ไม่ระบุ) หน่วยความจำ ...

2,590.00  บาท

Result pages: